Duševné zdravie – Afirmácie – Louise L. Hayová

Afirmacie dusevne zdravie - Afirmacie Louise L. Hayová

SOM OCHOTNÁ/Ý SA VIACEJ REŠPEKTVOAŤ A REŠPEKTOVAŤ SVOJE POCITY. A JE TO TAK!
SOM OCHOTNÁ/Ý DOVOLIŤ ŽIVOTU ABY SA MENIL K LEPŠIEMU. A JE TO TAK!
SOM OCHOTNÁ/Ý SA MAŤ VIACEJ RÁD/A. A JE TO TAK!
VERÍM V CHOD ŽIVOTA, VŠETKO ČO POTREBUJEM, VŽDY DOSTANEM. A JE TO TAK!
SOM OCHOTNÁ/Ý MAŤ VIACEJ ÚCTY KU SEBE. A JE TO TAK!

MÁM SA RÁD/A, MÁM RÁD/A ĽUDÍ A ĽUDIA MA MAJÚ RADI. A JE TO TAK!
MILUJEM SVOJ ŽIVOT. A JE TO TAK!
MILUJEM SA. A JE TO TAK!
SOM KONCENTROVANÁ/Ý. A JE TO TAK!
MÁM DOSTATOK SILY A ENERGIE. A JE TO TAK!

SOM ŠŤASTNÝ/Á ŽE SOM NEUSTÁLE PLNÝ DOVERY A NEKONEČNEJ ODVAHY. A JE TO TAK!
City sú bezpečné. Dovolím si otvárať sa životu. Dovolím si tešiť sa zo života. A JE TO TAK!
Som rozhodnutá/ý. Všetko dotiahnem do konca. Láska mi dodáva silu. A JE TO TAK!

Dovolím si práve teraz prekonať svoj strach a obmedzenia iných ľudí. A JE TO TAK!

Dovolím si byť tvorcom svojho života. A JE TO TAK!

Táto myseľ pozná svoju pravú totožnosť. Je vyjadrením Božej tvorivosti. A JE TO TAK!

Je bezpečné byť sám/a sebou. A JE TO TAK!
Dávam si povolenie tešiť sa zo života. Som dokonalá/ý taká/ý aká/ý som. A JE TO TAK!
Mám sa rada/rád a som so sebou spokojná/ý. A JE TO TAK!
Ja som radosť Života. Som ochotná/ý dávať aj prijímať životnú radosť. A JE TO TAK!

Odporúčam aj toto Tu už končím, tu už končím, toto nemá dno.

Kolujú vo mne radostné a nové myšlienky. A JE TO TAK!
Verím, že v mojom živote všetko prebieha správne. Som uzmierená/ý. A JE TO TAK!
Som uvoľnená/ý. Dovoľujem, aby sa moja myseľ zmierila. A JE TO TAK!
Verím v chod života. Som v bezpečí. A JE TO TAK!

S láskou riadim svoju myseľ. Prispôsobujem sa chodu života. Nechávam život, aby mi prijemne a ľahko zabezpečil všetko, čo potrebujem. Život je tu pre mňa. A JE TO TAK!
Mám sa rada/rád a som so sebou spokojná/ý. Je bezpečné starať sa o seba. A JE TO TAK!
Dovolím si otvoriť srdce a ku každému sa obraciam iba s láskou. Som v bezpečí. Som v poriadku. A JE TO TAK!

Dovolím si komunikovať ľahko a s radosťou. A JE TO TAK!
Som na nekonečnej ceste večnosťou a na všetko je dosť času. Komunikujem so svojím srdcom.
Všetko je v poriadku. A JE TO TAK!
S láskou opúšťam deň a oddávam sa pokojnému spánku, lebo viem, že zajtrajšok sa postará sám o seba. A JE TO TAK!

Dávam si povolenie na to, aby si moja myseľ odpočinula. A JE TO TAK!
Prijímam dokonalosť svojho života. Všetko je v poriadku. A JE TO TAK!
Som naplnená/ý energiou a životným elánom. A JE TO TAK!
Mám sa rada/rád a som so sebou spokojná/ý. Dôverujem, že môj život bude úspešný a príjemný. Dôverujem, že môj život je úspešný a príjemný. Som v bezpečí. A JE TO TAK!

Som ochotná/ý zmeniť všetky svoje návyky a zbaviť sa kritiky. Mám sa rada/rád a som so sebou spokojná/ý. Moja myseľ je vyvážená. A JE TO TAK!
Rozhodujem sa na základe princípov pravdy. Cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne veci. A JE TO TAK!

ŽIJEM IDEÁLNE ŠŤASTNÝ ŽIVOT. A JE TO TAK!