Opantaná kráľovná, princezná jeho srdca

Láska, boj, nádej, život

Bieli princ chcel by toľko povedať, na toľko vecí sa spýtať svojej kráľovnej, svojich anjelov. Len nevie či to už dokáže. Chcel by odpovede úprimné pravdivé, čisté ako voda v čírom potoku. Či to dokáže so svojimi ranami na duši? To len Boh a jeho láska ku svojej Pani to tuší.