Tajné vyznanie princeznej

Citáty láska , život

Jej pleť ako obraz olejom na dreve maľovaný. Jej oči akoby jej neboli. Akoby víly seba do nich vložili.

Víla múdrosti, víla dôvery a víla ktorá slnko v sebe nosí. Tá tajomná princezná, tá čomu očarila. Tá žena, ktorú na schodoch stretol. Zahalenú, iba oči jej pamätá, iba jej nežné nohy spatriť mohol. Teraz sa odhalí, nežné ramená, šiju, jej krehkosť ukazuje.